text.skipToContent text.skipToNavigation

Tietoa Kymsotesta

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote aloitti toimintansa 1.1.2019. Kymsoten tehtävänä on järjestää ja tuottaa kaikille maakunnan asukkaille yhdenvertaiset ja helposti saavutettavat sote-palvelut. Kymsote tavoittelee toiminnassaan parasta asiakaskokemusta ja panostaa ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on tulevaisuuden toimija, jonka tavoite on, että kymenlaaksolaiset ovat aktiivisia, hyvinvoivia ja toimintakykyisiä eri elämäntilanteissa.

Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Kymsote työllistää yli 5 000 eri alojen ammattilaista, jotka palvelevat 170 000 maakunnan asukasta.

Organisaatiokaavio

 

Päätöksenteko ja hallinto

Yhtymävaltuusto

Kuntayhtymän ylin päättävä elin on yhtymävaltuusto, jossa ovat edustettuna jäsenkuntien valitsemat päättäjät. Yhtymävaltuusto vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta, käyttää kuntayhtymän päätösvaltaa ja siirtää päätösvaltaa hallintosäännön määräyksillä. Kuntayhtymän hallintoa, taloutta ja toimintaa johtaa hallitus.

Yhtymävaltuusto on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Yhtymävaltuuston on kevätkokouksessaan viimeistään huhtikuussa:

- käsiteltävä hallituksen laatima tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä tilintarkastajan kertomus samoin kuin tehtyjen muistutusten johdosta annetut selitykset ja lausunnot

- päätettävä tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä niistä toimenpiteistä, joihin edellisessä kohdassa mainitut kertomukset saattavat antaa aihetta.

Yhtymävaltuuston on syyskokouksessaan viimeistään marraskuussa:

- hyväksyttävä seuraavan vuoden talousarvio sekä vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma

Yhtymävaltuuston puheenjohtajat ja jäsenet

Puheenjohtaja Jukka Nyberg, Kouvola
1. varapuheenjohtaja Tapio Karvonen, Kouvola
2. varapuheenjohtaja Vappu Kuokka, Virolahti

Hamina:
Antti Pakkanen (varajäsen Nina Joffel)
Auvo Porkka (varajäsen Arto Ahonen)
Tomi Tuomisalo (varajäsen Kalle Heijari)

Kotka:
Marianne Bruce (varajäsen Anniina Haarala)
Johanna Hasu (varajäsen Johanna Karnaattu)
Antti Hyyryläinen (varajäsen Pirjo Tujula)
Jorma Korpela (varajäsen Risto Hokkanen)
Topias Kotiniemi (varajäsen Pasi Hirvonen)
Irma Rajantie (varajäsen Eeva-Liisa Säisä)
Maritta Tinkanen (varajäsen Rauno Ryöppy)

Kouvola:
Tapio Karvonen (varajäsen Jari Larikka)
Erkka Koskinen (varajäsen Jussi Jokivaara)
Leo Lindström (varajäsen Jorma Ruippo)
Jaana Lehtilä (varajäsen Liisa Sburatura)
Sari Melkko (varajäsen Sanna Tähtinen)
Jukka Nyberg (varajäsen Joonas Honkimaa)
Markku Pakkanen (varajäsen Kalle Ylimäki)
Johanna Pyötsiä (varajäsen Tiina Hämäläinen)
Miia Witting (varajäsen Sinikka Rouvari)
Niina Ristolainen (varajäsen Henna Hovi)

Miehikkälä:
Jari Heinonen (varajäsen Raimo Pakkanen)

Pyhtää:
Mervi Liimatainen (varajäsen Anne Metsola)
Kari Huovila (varajäsen Raimo Hokkanen)

Virolahti:
Vappu Kuokka (varajäsen Minna Yläkäs)
Aira Paavola (varajäsen Eeva-Liisa Kattelus)

Hallitus

Kuntayhtymän ja sen konsernin hallintoa, toimintaa ja taloutta johtaa hallitus. Hallitus vastaa kuntayhtymän toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kuntayhtymän henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Hallituksessa on yhdeksän jäsentä, joista yhtymävaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi hallituksen kokoukseen osallistuvat yhtymävaltuuston puheenjohtajat, kuntayhtymän toimitusjohtaja, johtajaylilääkäri, johtajaylihoitaja ja sosiaalipalelujen johtaja. Hallituksen sihteerinä toimii hallintojohtaja.  

Hallituksessa käsiteltävät asiat valmistee toimitusjohtaja. Kokouksesta laaditaan pöytäkirja.

Hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet

Puheenjohtaja Seppo Rintamo, Kotka (varajäsen Juha Tilli, Kotka)
Varapuheenjohtaja Päivi Sippula, Kouvola (varajäsen Maria Eloranta, Kouvola)
Pirjo Matikainen, Kouvola (varajäsen Kalervo Tulokas, Hamina)
Riku Pirinen, Kotka (varajäsen Kari Huovila, Pyhtää)
Aila Eerola, Kotka (varajäsen Anne Kurvi, Hamina)
Milko Niemi, Hamina (varajäsen Matti Astola, Miehikkälä)
Birgit Koskela, Kouvola (varajäsen Jukka Silen, Kouvola)
Jari Käki, Kouvola (varajäsen Maritta Tinkanen, Kouvola)
Raimo Oksala, Kotka (varajäsen Erja Vanhala, Kouvola)

Konsernin hallinto

Konsernin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa johtaa hallituksen alaisena toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja toimii hallituksen esittelijänä.

Lautakunnat

Kuntayhtymässä toimivat tarkastuslautakunta ja ruotsinkielinen lautakunta. Lautakuntien kokoonpanosta, toimivallasta ja koolle kutsumisesta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajat ja jäsenet

Puheenjohtaja Niina Ristolainen, Kouvola (varajäsen Henna Hovi, Kouvola)
Varapuheenjohtaja Miia Witting, Kouvola (varajäsen Marjatta Nykänen, Kouvola)
Olli Lehtonen, Kotka (varajäsen Seppo Pirttimäki, Virolahti)
Ilpo Palomäki, Kotka (varajäsen Mika Arola, Kotka)
Markku Tuomala, Pyhtää (varajäsen Seija Piispa-Jespars, Pyhtää)
Anna-Maija Jukkara, Kouvola (varajäsen Ukko Bamberg, Kouvola)

Ruotsinkielisen lautakunnan jäsenet

Puheenjohtaja Solveig Rosenblad, Pyhtää (varajäsen Tiina Helle, Pyhtää)
Varapuheenjohtaja Sari Tjeder, Pyhtää (varajäsen Mervi Liimatainen, Pyhtää)
Max Koski, Pyhtää (varajäsen Toni Vanhala, Pyhtää)
Kari Huovila, Pyhtää (varajäsen Alpo Seppälä, Pyhtää)
Anne Skoas, Pyhtää (varajäsen Bengt Renlund, Pyhtää)

Yksilöjaosto

Yhtymähallituksen alaisuudessa toimii yksilöjaosto, joka käsittelee yksilöä koskevat asiat, jotka on säädetty monijäsenisen toimielimen käsiteltäväksi. Lisäksi käsittelee yksilöä koskevat oikaisuvaatimukset. Jaoston kokoonpanosta sekä tehtävistä määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

Yksilöjaoston jäsenet

Puheenjohtaja Päivi Sippula, Kouvola (varajäsen Maria Eloranta, Kouvola)
Varapuheenjohtaja Milko Niemi, Hamina (varajäsen Topias Kotiniemi, Kotka)
Jorma Korpela, Kotka (varajäsen Auvo Porkka, Hamina)
Sinikka Rouvari, Kouvola (varajäsen Birgit Koskela, Kouvola)
Jari Heinonen, Miehikkälä (varajäsen Kalle Ylimäki, Kouvola)

Sidonnaisuudet

Kymsoten päätöksentekotoimielinten jäsenten ja organisaation johdon sidonnaisuudet ilmoitetaan, kun uudet toimielimet aloittavat ja on tehty päätös ilmoitettavista sidonnaisuuksista.

Aikaisemmat kuntayhtymä Carean sidonnaisuudet löytyvät Carean sivuilta.

Liitetiedostot