text.skipToContent text.skipToNavigation

Vammaispalvelut

Vammaispalveluiden tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.


Löytyi 1-8 kohdetta (8 kaikkiaan) haulle "Vammaispalvelut"

Yhteydenotto vammaispalveluihin

Yhteydenotot vammaispalveluihin hoituvat ensisijaisesti alueen sosiaaliohjaajan tai palveluohjaajan kautta.

Muut palvelut ja tukitoimet

Vammaiselle henkilölle korvataan päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet.

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua järjestetään päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten.

Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalveluita voidaan myöntää henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei pysty käyttämään joukkoliikennettä.

Vammaisten asumispalvelut

Vammaistyön palvelualueen asumispalvelut järjestetään asiakkaan tarpeen mukaan joko tuettuna asumisena tai palveluasumisena.

Erityisen tuen keskus

Erityishuollon poliklinikan palvelut on tarkoitettu erityishuollon palveluihin oikeutetuille henkilöille.

Asunnon muutostyöt

Vaikeavammaisen henkilön asuntoon voidaan tehdä muutostöitä arjen helpottamiseksi. Muutostöiden kustannuksiin voidaan hakea korvausta.

Tulkkauspalvelu

Tulkkauspalvelu toimii kuuroutuneiden, huonokuuloisten tai puhevammaisten henkilöiden tukena erilaisissa asioimistilanteissa.
Löytyi 1-8 kohdetta (8 kaikkiaan) haulle "Vammaispalvelut"