text.skipToContent text.skipToNavigation

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

Laadukkaat ja helposti tavoitettavat terveyden ja sairaanhoidon palvelut ovat jokaisen kymenlaaksolaisen oikeus. Alueen asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia edistetään saumattomalla palveluketjulla ennaltaehkäisevästä terveydenhoidosta perusterveydenhoitoon ja erikoissairaanhoitoon. Lähtökohtana on turvata asiakkaiden hoitoon pääsy ja korkeatasoinen, tarpeenmukainen hoito.


  • 1(current)
  • 2
Löytyi 1-20 kohdetta (37 kaikkiaan) haulle "Terveys- ja sairaanhoitopalvelut"

Terveysasemien NopSa-palvelu

NopSa on nopea sairaanhoitajan vastaanotto. Palvelu on tällä hetkellä käytössä Kotkan terveysasemilla.

Neurologian poliklinikat

Neurologian poliklinikoilla tutkitaan mm. epilepsia- ja parkinsonpotilaita, muistihäiriöpotilaita sekä selkäydin- tai ääreishermovauriopotilaita.

Leikkaustoiminta

Kymsoten leikkaustoiminta on keskittynyt keskussairaalaan ja siellä palvelee kaksi leikkaussaliyksikköä: päiväkirurginen yksikkö ja leikkausyksikkö.

Dialyysipoliklinikka

Dialyysipoliklinikalla annetaan dialyysihoitoa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille.

Terveys- ja hyvinvointipisteet

Terveyskioskin palvelupisteeltä saa maksutonta hoitajan terveysneuvontaa ja -ohjausta ilman ajanvarausta.

Kotisairaala

Kotisairaalan tavoitteena on edistää ja ylläpitää asiakkaan terveyttä tarjoamalla sairaalatasoista hoitoa ja ohjausta asiakkaan kotona.

Hoitokeskus

Kymenlaakson keskussairaalan ja Pohjois-Kymen sairaalan hoitokeskuksissa tehdään lääkärin lähetteen mukaisia hoitotoimenpiteitä.

Naistentautien poliklinikka ja äitiyspol...

Naistentautien poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan gynekologisia sairauksia ja ongelmia. Äitiyspoliklinikoilla hoidetaan raskausajan seurantaa.

Leuka- ja suusairauksien poliklinikka

Leuka- ja suusairauksien poliklinikalla hoidetaan hammas- ja suusairauksien erikoissairaanhoitoa vaativia potilaita.

Silmäkeskus

Silmätautien yksikössä hoidetaan erikoissairaanhoitoa vaativia silmäsairauksia sekä poliklinikalla että leikkaussaleissa.

Kotikuntoutus

Kotikuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa asiakkaan kykyä toimia itsenäisesti arjessa ja pitää huolta terveydestä ja toimintakyvystä.

Laboratorio ja näytteenotto

Näytteenottoa varten voi asioida missä tahansa Kymenlaakson näytteenottopaikassa. Laboratorioissa tutkitaan mm. veri-, virtsa- ja solunäytteitä.

Ensihoito

Ensihoito antaa äkillisesti sairastuneelle tai vammautuneelle kiireellisen ensihoidon ja kuljetuksen oikeaan hoitopaikkaan.

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuoltoon kuuluvat tarkastukset, tutkimukset, sairauksia ehkäisevät toimenpiteet, neuvonta ja hampaiden ja suun sairauksien hoito.

Teho- ja valvontahoito

Teho- ja valvontahoidossa hoidetaan ja tarkkaillaan vakavasti sairaita tai toimenpiteen jälkeen tehostettua tarkkailua vaativia potilaita.

Terveysasemien vastaanotot

Terveysasemilla on sairaanhoitajien ja lääkäreiden kiireellistä ja kiireetöntä vastaanottoa.

Tartuntataudit ja infektioiden torjunta

Yksikön tavoitteena on tehostaa hoitoon liittyvien infektioiden ja tartuntatautien torjuntatyötä ja ennaltaehkäistä laajoja epidemioita.

Apuvälinepalvelut

Perusapuvälineitä voi lainata kuntien terveysasemien apuvälinelainaamoista. Erikoisapuvälineet lainataan erikoissairaanhoidon apuvälinekeskuksesta.

Laitoskuntoutus

Kymen hoito- ja kuntoutuskeskus Hoikussa voidaan kuntouttaa asiakkaita esimerkiksi murtumien, aivoverenkierronhäiriön tai leikkauksen jälkeen.

Ihotautien poliklinikat

Ihotautien ja allergologian poliklinikalla hoidetaan erikoislääkärin hoitoa vaativia ihosairauksia.
Löytyi 1-20 kohdetta (37 kaikkiaan) haulle "Terveys- ja sairaanhoitopalvelut"
  • 1(current)
  • 2