text.skipToContent text.skipToNavigation

Osastohoito

Lyhytaikaisen osastohoidon perustehtävänä on akuutteja sairauksia sairastavien potilaiden hoito. Osastolle tullaan pääasiassa leikkausyksiköstä tai päivystyksestä. Osastohoidon tavoitteena on potilaan lyhytaikaisella hoitojaksolla saavutettu tehokas kuntoutuminen. Akuuttihoidon jälkeen potilaat siirtyvät kotiin, joko itsenäisesti tai tukitoimien turvin, tai toiseen hoitolaitokseen. Kotiutustilanteissa ollaan yhteydessä omaisiin ja tarvittaessa kotihoitoon.

Kymenlaakson keskussairaalassa toimii seitsemän osastoa, jotka ovat kaikki erikoislääketieteen osastoja. Pohjois-Kymen sairaalassa toimii viisi yleislääketieteen osastoa. Lisäksi perusterveydenhuollon osastohoitoa järjestetään Karhulan ja Haminan sairaaloissa.

Toimipisteet