text.skipToContent text.skipToNavigation

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalvelut tarjoavat tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja päihdehuoltoa tarvitseville kymenlaaksolaisille. Mielenterveyspalvelut on suunnattu erilaisissa psyykkisissä ongelmatilanteissa olevien ihmisten tukemiseen. Päihdepalveluiden tavoitteena on ennaltaehkäistä ja hoitaa päihteiden ongelmakäytön haittoja.


Löytyi 1-9 kohdetta (9 kaikkiaan) haulle "Mielenterveys- ja päihdepalvelut"

Terveysasemien mielenterveys- ja päihdep...

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanotto toteutetaan ensisijaisesti terveysasemilla.

Akuuttipalvelut

Akuuttipalveluista saa kiireellistä apua mielenterveys- ja päihdeongelmiin, esim. psykoosioireisiin tai itsemurha-ajatuksiin liittyen.

Psykiatrinen osastohoito

Psykiatrinen osastohoito tarjoaa tehostettua tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta avohoidon tueksi tai silloin, kun muut hoitomuodot ovat riittämättömiä.

Nuorisopsykiatrian poliklinikka ja osast...

Nuorisopsykiatrian poliklinikka ja osasto tarjoavat erikoissairaanhoitoa nuorten vakaviin mielenterveysongelmiin.

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikat antavat konsultaatio-, tutkimus- ja hoitopalveluita sairaaloiden vuodeosastoilla ja poliklinikoilla.

Mielenterveys- ja päihdepoliklinikat

Mielenterveys- ja päihdepoliklinikoilla hoidetaan yli 18-vuotiaita psykiatrista erikoissairaanhoitoa vaativia potilaita.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asu...

Asumispalveluja järjestetään mielenterveys- ja päihdekuntoutujille asumisyksiköissä.

Selviämis- ja vieroitushoito

Selviämishoito tarjoaa päihtyneille lyhytaikaista suojaa ja toipumista. Vieroitushoidossa päihteidenkäytön lopettamista tuetaan hoidon avulla.

Korvaushoito ja sosiaali- ja terveysneuv...

Korvaushoitoyksiköt tarjoavat opioidiriippuvaisten korvaushoitoa ja tarpeen arviointia. Sosiaali- ja terveysneuvonta auttaa ja ohjaa palveluihin.
Löytyi 1-9 kohdetta (9 kaikkiaan) haulle "Mielenterveys- ja päihdepalvelut"