text.skipToContent text.skipToNavigation

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut tukevat perheiden omia voimavaroja, auttavat vanhempia jaksamisessa ja varmistavat lapsille turvalliset olosuhteet kasvaa ja kehittyä. Palvelut ovat perheiden tukena, jotta kymenlaaksolaiset perheet voisivat hyvin, ja ongelmatilanteissa perheitä ja yksilöitä voitaisiin auttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.


Löytyi 1-17 kohdetta (17 kaikkiaan) haulle "Lasten"

Perheneuvola ja nuorisoneuvola

Perheneuvola antaa ohjausta ja tukea sekä tutkimusta ja hoitoa lasten kasvatukseen ja perhe-elämään liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa.

Nuorten varhaisvaiheen palvelut

Nuorten varhaisvaiheen palvelut tarjoavaa apua ja tukea nuorelle ja hänen läheisilleen yksilöllisen tilanteen ja tarpeen mukaan.

Lastensuojelu

Lastensuojelussa otetaan ensisijaisesti huomioon lapsen etu. Lastensuojelu auttaa ja tukee perheitä tilanteissa, joissa perheet eivät selviä yksin.

Carea-koulu

Carea-koulu järjestää perusopetuslain mukaista toiminta-alueittain toteutettavaa opetusta vaikeimmin kehitysvammaisille lapsille ja nuorille.

Turvakotitoiminta

Turvakoti Villa Jensen on kodinomainen paikka, jossa perheväkivaltaa tai sen uhkaa kokenut saa suojan ja apua väkivallan loppumiseksi.

Lasten ja perheiden vammais- ja kuntoutu...

Lyhytaikaishoito tarjoaa erityistä tukea tarvitseville yksiköllisesti suunniteltua lyhytaikaista palvelua ympärivuorokautisesti tai päivähoitona.

Perheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityö vastaa sosiaalihuollon ja lastensuojelun päivystyksestä ja arvioinnista ja toimii perheiden apuna ja tukena.

Kotiin vietävät palvelut ja perhetyö

Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa tilapäistä, äkillistä arjen apua ja vanhemmuuden tukea lasten perheiden kotona.

Lastenvalvojat ja perheoikeudelliset pal...

Perheoikeudelliset palvelut tarjoavat apua lasta koskevien sopimusten ja selvitysten kanssa, esim. isyyteen, lapsen huoltoon ja elatukseen liittyen.

Nuorisopsykiatrian poliklinikka ja osast...

Nuorisopsykiatrian poliklinikka ja osasto tarjoavat mielenterveysongelmien tutkimusta ja hoitoa 13-17-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen.

Lastentautien poliklinikka ja osasto

Lastentautien poliklinikalla ja osastolla tutkitaan ja hoidetaan alle 16-vuotiaita lapsia ja nuoria.

Lastenpsykiatrian yksikkö

Lastenpsykiatrian yksikön tehtävänä on lapsen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja kehityksen edistäminen ja mielenterveyden tutkiminen ja hoito.

Neuvolat

Neuvola antaa tukea asiakkailleen perhesuunnittelussa, lapsen odotuksen ja synnytyksen aikana, sekä pikkulapsivaiheessa.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on huolehtia oppilaiden ja opiskelijoiden kokonaisvaltaisesta terveydenhoidosta.

Lastenneurologian poliklinikka

Lastenneurologian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan vaativia lasten hermoston ja lihaksiston toiminnanhäiriöitä ja sairauksia.

Lasten kuntoutuspalvelut

Lasten toiminta-, puhe- ja fysioterapia ovat lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on lapsen toimintakyvyn tukeminen.

Lastensuojeluilmoitukset ja yhteydenotto...

Päivystys-ja arviointiimit vastaavat mm. lastensuojeluilmoitusten sekä sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen vastaanottamisesta.
Löytyi 1-17 kohdetta (17 kaikkiaan) haulle "Lasten"