text.skipToContent text.skipToNavigation

Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palvelut toimivat ikääntyneiden asukkaiden tukena, jotta he pystyisivät asumaan turvallisesti omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotihoidon ja muiden kotiin annettavien palvelujen merkitys kasvaa omien voimien vähentyessä. Järjestämällä ja kehittämällä ikääntyneille tarpeenmukaisia palveluja osana hoidon porrastusta edistetään ikääntyneiden asukkaiden hyvinvointia.


Löytyi 1-9 kohdetta (9 kaikkiaan) haulle "Ikääntyneiden palvelut"

Liikkumista tukevat palvelut

Liikkumista tukevat palvelut auttavat asiakkaita, jotka eivät esim. sairauden tai vamman vuoksi pysty liikkumaan julkisilla liikennevälineillä.

Asiakas- ja palveluohjaus

Asiakasohjaus ja neuvontapalvelu tukevat ikäihmisten hyvinvointia ja itsenäistä arjessa selviytymistä omassa kodissa.

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun läheisen henkilön avulla.

Hyvinvointiasemat

Hyvinvointiasemat ovat iäkkäiden ihmisten avoimia kohtauspaikkoja, joissa jaetaan tietoa ja järjestetään tapahtumia ja toimintaa.

Ikääntyneiden asumispalvelut

Ikääntyneiden hoiva-asumisen palveluun kuuluvat palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen ja vanhainkotihoito.

Kotihoidon tukipalvelut

Mm. ateria-, kauppa-, sauna- ja turvapuhelinpalvelun sekä päiväkeskustoiminnan avulla tuetaan asiakkaan päivittäistä selviytymistä kotona.

Gerontologinen sosiaalityö ja sosiaalioh...

Vanhussosiaalityö eli gerontologinen sosiaalityö tukee ikäihmisiä sosiaalisissa ongelmissa ja vaikeissa elämäntilanteissa.

Kotihoito

Kotipalvelu ja kotisairaanhoito auttavat silloin, kun asiakas ei selviydy jokapäiväisistä toimista itsenäisesti tai omaisten avulla.

Geriatrinen yksikkö ja muistipoliklinika...

Muistipoliklinikalla tunnistetaan muistisairauksia, aloitetaan lääkehoito ja tuetaan potilaita ja omaisia neuvonnan ja ohjauksen avulla.
Löytyi 1-9 kohdetta (9 kaikkiaan) haulle "Ikääntyneiden palvelut"