text.skipToContent text.skipToNavigation

Asioi Kymsotessa

Kymenlaakson asukkaat voivat asioida missä tahansa Kymsoten toimipisteessä. Joissain Kymsoten palveluissa on käytössä myös sähköinen eAsiointi-palvelu, jossa voi varata, siirtää tai perua aikoja ja täyttää esitietolomakkeita, ottaa yhteyttä hoitavaan terveydenhuollon yksikköön sekä sovittaessa viestiä turvallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.


Löytyi 1-17 kohdetta (17 kaikkiaan) haulle "Asioi Kymsotessa"

Sosiaalihuollon asiakasmaksut

Sosiaalihuollon asiakasmaksut -sivulle on koottu esimerkkejä Kymsoten sosiaalihuollon asiakasmaksuista.

Terveydenhuollon asiakasmaksut

Terveydenhuollon asiakasmaksut -sivulle on koottu esimerkkejä Kymsoten terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Potilasohjeet

Hoitohenkilökunta jakaa asiakkaille potilasohjeet. Potilaisohjeet löytyvät myös carea.fi-sivustolta.

Palaute

Palautetta palvelusta ja hoidosta voi antaa henkilökohtaisesti henkilökunnalle tai sähköisen palautelomakkeen kautta.

Palveluun pääsy ja odotusajat

Ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon pääsee heti asiakkaan asuinpaikasta riippumatta. Kiireetön hoito taataan hoitotakuun puitteissa.

Sosiaaliasiamies ja potilasasiamies

Sosiaali- ja potilasasiamies toimii asiakkaan tai potilaan edun turvaajina. Kymenlaaksossa palvelusta vastaa Kaakkois-Suomen osaamiskeskus Oy Socom.

Palveluseteli

Palvelusetelillä voi maksaa kuntayhtymän hyväksymän palveluntuottajan palveluita.

Palveluiden myöntämisen periaatteet ja a...

Kymsotella on käytössä yhtenäiset asiakasmaksut ja palvelujen myöntämisen periaatteet koti- ja omaishoidosta sekä asumis- ja kuljetuspalveluista.

Valinnanvapaus

Asiakas voi yhdessä hoitavan lääkärin kanssa valita, mihin erikoissairaanhoidon tutkimus- ja hoitopaikkaan lähete ohjataan.

Sähköinen asiointi

Sähköinen asiointi on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Kirjautumiseen vaaditaan pankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Poisnukkuneen läheiselle

Vainajan voi käydä hyvästelemässä osastolla tai sairaalalogistiikan vainajapalvelussa. Sosiaalityöntekijä ja sairaalapastori ovat omaisen tukena.

Asiakas- ja potilasturvallisuus

Potilasturvallisuuteen kuuluvat hoidon oikea-aikaisuus sekä hoidon, lääkintälaitteiden ja lääkehoidon turvallisuus.

Asiakas- ja potilastiedot, tietopyynnöt ...

Potilastietoja käsitellään luottamuksellisesti ja turvallisesti ja tiedonsiirto terveydenhuollon ja arkiston välillä tapahtuu salattuna.

Muutoksenhaku päätöksiin

Muutosta sosiaali- tai terveydenhuollon päätökseen voi hakea oikaisuvaatimuksella ja sen jälkeen hallintovalituksella hallinto-oikeudelta.

Tyytymättömyys palveluun tai hoitoon

Jos asiakas on tyytymätön saamaansa hoitoon, hän voi jättää palautetta hoitoyksikköön. Asiakkaalla on myös mahdollisuus tehdä valitus hoidosta.

Palveluiden myöntämisen periaatteet

Kymsoten yhtenäiset palveluiden myöntämisen periaatteet kotihoidosta, omaishoidosta, asumispalveluista ja kuljetuspalveluista.

Asiakasmaksujen maksaminen ja maksukatto

Kaikki Kymsoten asiakasmaksut maksetaan laskulla. Potilaan maksamille julkisen terveydenhuollon tietyille maksuille on säädetty maksukatto.
Löytyi 1-17 kohdetta (17 kaikkiaan) haulle "Asioi Kymsotessa"