text.skipToContent text.skipToNavigation

Aikuisten sosiaalipalvelut ja työelämäpalvelut

Aikuisille suunnattujen sosiaali- ja työelämäpalveluiden tehtävänä on edistää ja ylläpitää asukkaiden ja yhteisöjen hyvinvointia ja terveyttä sekä sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Tähän pyritään järjestämällä ja tuottamalla tarpeen mukaisia ja vaikuttavia palveluja, vahvistamalla osallisuutta ja kehittämällä sosiaalisia oloja sekä takaamalla asukkaille riittävä toimeentuloturva.


Löytyi 1-7 kohdetta (7 kaikkiaan) haulle "Aikuisten sosiaalipalvelut ja työelämäpalvelut"

Maahanmuuttopalvelut

Maahanmuuttajapalvelujen tehtävänä on alle kolme vuotta Suomessa olleiden pakolaisperheiden sosiaalityö, kotoutumisen ohjaus ja neuvonta.

Työelämäpalvelut

Työelämäpalvelujen tehtävänä on edistää pitkään työtä hakeneiden asiakkaiden työllistymistä, kuntouttaa ja aktivoida asiakasta.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää erityisiin tarpeisiin tuomaan turvaa ja ehkäisemään syrjäytymistä.

Työ- ja päivätoiminta

Työ- ja päivätoiminta, sekä vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja työhönvalmennus ovat sosiaalipalveluja.

Sosiaali- ja kriisipäivystys

Sosiaali- ja kriisipäivystys tarjoaa henkistä ensiapua kriisin tai onnettomuuden kohdatessa sekä apua kiireellisissä sosiaalipalvelutehtävissä.

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityössä selvitetään ja autetaan etsimään ratkaisuja sosiaalisissa ja taloudellisissa ongelmissa ja elämäntilanteiden muutoksissa.

Terveyssosiaalityö

Terveyssosiaalityö auttaa, ohjaa ja tukee erilaisissa sairauden aiheuttamissa ongelmissa sekä sosiaaliturvaan ja -palveluihin liittyvissä asioissa.
Löytyi 1-7 kohdetta (7 kaikkiaan) haulle "Aikuisten sosiaalipalvelut ja työelämäpalvelut"