text.skipToContent text.skipToNavigation

Terveyssosiaalityö

Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat

Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat auttavat, ohjaavat ja neuvovat erilaisissa sairauden aiheuttamissa ongelmissa, sosiaaliturvaan ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa sekä antavat apua ja tukea muuttuneen elämäntilanteen selvittelyyn. Työntekijöiltä saa tietoa mm. sosiaalitoimen kautta saatavista etuuksista ja palveluista (vammaispalvelut, kotihoito, ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki jne.), Kelan etuuksista (sairausvakuutus, vammaistuki, hoitotuet, toimeentulotuki jne.), kuntoutuksesta, vakuutusasioista ja eläkkeistä.

Terveyssosiaalityön toimipisteet

Terveyssosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat työskentelevät Kymsoten toimipisteissä Kymenlaakson keskussairaalassa, Pohjois-Kymen sairaalassa, Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa, lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoilla, Kotkan Miepä-keskuksessa, Kouvolan aikuispsykiatrian poliklinikoilla ja Karhulan sairaalassa.

Yhteystiedot