text.skipToContent text.skipToNavigation

Sosiaali- ja kriisipäivystys

Sosiaali- ja kriisipäivystys tarjoaa henkistä ensiapua kriisin tai onnettomuuden kohdatessa ja apua kiireellisissä sosiaalipalvelutehtävissä.

 Sosiaali- ja kriisipäivystys:

 • tarjoaa palvelua vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden
 • vastaa virka-ajan ulkopuolisista sosiaalipalvelutehtävistä
 • auttaa sosiaalisissa hätätilanteissa, jotka vaativat välittömiä sosiaaliviranomaisen toimenpiteitä (toimeentulotukiasiat eivät ole sosiaalipäivystyksen asioita)
 • tarjoaa henkistä ensiapua järkyttävän kokemuksen, kriisin tai onnettomuuden jälkeen
 • antaa ohjausta ja neuvontaa

Jälkipuinti-istunto eli debriefing

Jälkipuinti-istunto on yksilö- tai ryhmäkeskustelu, joka voidaan järjestää, kun apua tarvitsevat ovat joutuneet kohtaamaan jotakin järkyttävää, äkillistä, epätavallista tai odottamatonta.

Jälkipuinti-istunto on hyvä keino ehkäistä vakavien stressioireiden syntymistä seuraavissa tilanteissa:

 • läheisen onnettomuus tai äkillinen kuolema
 • oma onnettomuus
 • loukkaantuminen
 • väkivallan uhriksi joutuminen
 • kuoleman uhan kohtaaminen
 • läheltä piti -tilanne

Toimipisteet